shows cancelled


De afgelopen weken heeft Ciro steeds meer last van zijn linkerbeen gekregen bij het drummen.

Tijdens behandeling door een fysio-therapeut blijkt er een zenuw bekneld te zitten, waarvoor rust en behandeling nodig is.

Helaas betekent dit dat we de openstaande optredens in februari moeten cancellen.